1. Bu web sitesini kullanarak, bu Sözleşmenin koşullarına uyacağınızı kabul etmiş olursunuz. Bu Sözleşmenin koşullarına uymayı kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmamanız gerekir. Herhangi bir zamanda bu Sözleşmenin koşullarını değiştirme veya bu web sitesinin özellikleri üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Lütfen, Birleşik Devletler dışında bir ülkede bulunuyorsanız, burada belirtilen dahil olmak, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu web sitesinde belirtilen ürün ve hizmetlerin zorunlu olarak mevcut olmayabileceğini unutmayınız.
 2. Bu web sitesindeki materyaller (metin, yazılım, video, grafik ve ses dahil olmak, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere) Harper International Incorporated’e aittir veya Harper International Incorporated tarafından lisanslanmıştır. Bu materyaller Birleşik Devletler’deki ve yabancı ülkelerdeki telif hakkı yasaları tarafından korunmaktadır ve bu web sitesi kolektif bir çalışma olarak telif hakkı yasası tarafından korunmaktadır. Tüm telif hakkı bildirimlerine ve kısıtlamalarına uymanız gerekir. Bu web sitesine gönderdiğiniz içerik dışında, tüm telif hakkı, ticari marka ve diğer özel bildirimlere uyduğunuz ve materyallerde değişiklik yapmadığınız sürece kişisel, ticari olmayan kullanımınız için materyallerin bir kopyasını tek bir bilgisayara indirmek dışında buradaki materyalleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayınlayamaz, üzerinde değişiklik yapamaz, iletemez, dağıtamaz veya bu materyalleri kullanarak çalışmalar yapamazsınız.
 3. Harper International Incorporated size kolaylık sağlamak amacıyla, üçüncü taraflar tarafından işletilen diğer web sitelerine bağlantılar verebilir. Harper International Incorporated bu web sitelerinin hiçbirini onaylamamakta, kontrol etmemekte, izlememekte veya gözden geçirmemektedir ve Harper International Incorporated bu web sitelerindeki içeriklerden veya mevcut olup olmamalarından sorumlu değildir. Bu web sitelerinin herhangi birini kullanmanız, sitenin kendi kullanım koşullarına tabidir.
 4. Harper International Incorporated özel olarak bunu istemediği sürece, bu web sitesini kullanarak Harper International Incorporated’a herhangi bir fikir, tavsiye, materyal, bilgi birikimi veya başka türden bir bilgi göndermeyin. Bu web sitesini kullanarak Harper International Incorporated’a bu tür bir bilgi göndermeniz durumunda, (a) bu tür bilgilerin gizli olmayan ve özel olmayan bilgiler olarak kullanılabileceğini, (b) Harper International Incorporated herhangi bir kısıtlama olmadan bu bilgileri her tür amaçla ücretsiz olarak kullanabileceğini ve (c) Harper International Incorporated’a bu bilgileri dağıtması, kullanması, görüntülemesi, çoğaltması, uygulaması, değiştirmesi ve iletmesi için kısıtlama içermeyen, telifsiz, geri alınamaz bir lisans verdiğinizi kabul etmiş olursunuz.
 5. Bu web sitesine sadece Harper International Incorporated’ın bağlantı verme yönergelerine uygun şekilde bağlantı verebilirsiniz. Bu yönergelerin bir kopyası için lütfen Harper International Incorporated’a başvurun.
 6. Bu web sitesini kullanma şekliniz, Birleşik Devletler ihracat yasaları dahil olmak, ama bunlarla sınırlı olmamak üzere, yürürlükteki tüm yasalara uygun olmalıdır.
 7. Web sitesi “olduğu gibi” sunulmuştur. Bu web sitesinin kullanımının kesintisiz veya sorunsuz olacağını garanti etmeyiz. Harper International Incorporated ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmamasına ilişkin zımni teminatlar da dahil olmak, ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, açık veya zımni, zorunlu veya başka türden hiçbir garantiyi kabul etmemektedir. Bu web sitesiyle bağlantı verilen herhangi bir ürün veya hizmetin içeriğinden veya mevcut olup olmamasından sorumlu tutulamayız. Bu web sitesinden indirilen veya başka bir şekilde elde edilen içeriklerin, materyallerin veya bilgilerin taşıdığı riskler size aittir ve Harper International Incorporated bilgisayar sisteminizin zarar görmesinden veya bu sebeplerle yaşanan veri kaybından hiçbir şekilde sorumlu değildir.
 8. Harper international Incorporated, söz konusu talep bir sözleşmeye, ihmale, haksız fiile, garantiye veya başka bir nedene bağlı olsa da, bu web sitesinin kullanılmasından ya da bu web sitesinde sunulan herhangi bir ürün ve hizmetten kaynaklanan doğrudan, ikincil, özel, arızi veya bağlı zararlardan (kar kaybı dahil olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Harper International Incorporated’in yükümlülüğü, hiçbir koşulda, talebin yapıldığı ürün veya hizmetin satın alma fiyatını aşamaz.
 9. Bu Sözleşmeyi ihlal etmenizden kaynaklanan tüm iddialar, talepler, kayıplar, yükümlülükler, sorumluluklar, zararlar, kusurlar, uzlaşmalar, yargı kararları, masraflar ve giderler karşısında Harper International Incorporated, bağlı kuruluşları ve bunların sorumlularını, direktörlerini, hissedarlarını çalışanlarını, temsilcilerini tazmin etmeyi, savunmayı ve tüm bunlardan sorumlu tutmamayı kabul etmiş olursunuz.
 10. Bu web sitesine gönderilen tüm bilgiler sadece Harper International Incorporated’ın Gizlilik Politikasına uygun şekilde ele alınacaktır. Lütfen aşağıdaki bağlantıda verilen Gizlilik Politikamızı okuyun.
 11. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından iptal edilirse, söz konusu hüküm izin verilen maksimum oranda uygulanacaktır ve kalan hükümler kendi koşullarına göre yürürlükte kalmaya devam edeceklerdir.
 12. Bu sözleşme yasaların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın New York eyaletinin yasalarına göre yürütülecek ve yorumlanacaktır. Bu Sözleşmeden doğan herhangi bir talep veya uyuşmazlık sadece Erie County, New York’ta bulunan federal, yerel mahkemelere veya eyalet mahkemelerine getirilebilir. Bu tür bir mahkemeye, bu tür bir mahkemenin söz konusu talep veya anlaşmazlık için uygun bir mahkeme olduğuna rıza göstermiş ve söz konusu talep veya anlaşmazlığın bu tür bir mahkemede görülmesine veya mahkemenin yetki alanına itiraz etme haklarınızdan feragat etmiş oluyorsunuz.