Harper müşterilerin amaçlarına uygun, en verimli ve etkili rejimi geliştirmelerine yardımcı olmak için bir dizi termal işleme araştırma ve pilot uygulama tesisine erişmelerini sağlar. Gelişmiş malzemelerin daha büyük ölçekte kullanılması için gereken Ar-Ge’nin önemini anlıyoruz. Termal işleme programlarındaki deneyimimizin derinliği ve genişliğini kullanarak, proses geliştirme, optimizasyon ve pilot uygulama aracılığıyla operasyonlarını büyüttükleri sırada ilk günden itibaren başarılı olmalarını sağlamak için müşterimizle ortak oluruz.

• Teknoloji Araştırma Merkezi – Harper Genel Merkezi, ABD
• Ortak Araştırma Tesisi – Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, ABD
• Ortak Araştırma Tesisi – Karbon Fiber Pilot Hattı, Portekiz

Teknoloji Araştırma Merkezi – Harper Genel Merkezi, NY, ABD

Research and Piloting Facilities for Thermal Processing

Harper’ın bir sonraki malzeme yeniliğinizi fikirden gerçeklik haline dönüştürmenize yardımcı olmasına izin verin. Ticari amaçlı büyüme için veya benzersiz proses özellikleri gerektiren sistemler kullanarak çalışırken, yüzlerce şirket proses geliştirme ve proses optimizasyonu için Teknoloji Araştırma Merkezimizi kullanmıştır. Müşteriler değişen üretim hızları, sıcaklık rejimleri, işleme süreleri, atmosfer bileşimleri ve akış hızlarına odaklanarak veri toplamak ve proseslerine ince ayar yapmak için tesisteki çok sayıda termal sistemi kullanabilirler, bu da yeni termal işleme sistemleri için nihai olarak gereken yatırımda tasarruf edilmesini sağlar.

Harper proses koşullarınızı sağlayabilecek geniş bir çeşitlilikte termal sistemlere sahiptir. Ek olarak, mevcut pilot uygulama ekipmanını özel müşteri proses gereksinimlerine uyarlamak için değişiklikler yapma becerisine de sahibiz.  Tesisteki ekipman yelpazemiz aşağıdakileri içerir:

 • Yığın veya sürekli fırınlar
 • Küçük ocaklardan, 3 sıcaklık bölgeli büyük fırınlara kadar boyutlar
 • Atmosfer koşullarından azot veya 2500°C’ye kadar sıcaklıklara erişen özel gazlara kadar fırın koşulları

Termal sistemlerimizle birlikte, Harper teknolojinizi laboratuvardan küresel pazara
Technology Center Rotaryaktarmanıza yardımcı olmak için en yeni teknolojiye sahip laboratuvar ortamları sağlar. Kapsamlı laboratuvar testi kapasiteleri yelpazemiz aşağıdakileri içerir:

 • SEM/EDX
 • elektron mikroprobu
 • niceliksel ve niteliksel toz XRD
 • yüksek sıcaklık XRD
 • parçacık boyutu analizi
 • yüzey alanı ölçümü
 • DTA ve TGA
 • termal yayınırlık
 • genleşme ölçümü
 • termal analiz ve element analizi

 

 

 

 

Test ve fizibilite aşamasındaki deneyimlerinin sonucunda, teknik ve işletme stratejisine ve finansal planlamaya yardımcı olmak için en uygun tesis tasarımına yönelik ekipman gereksinimlerini belirlemek ve proses parametrelerini tanımlamak için derinlemesine çalışmalar yaparken pek çok şirket Harper ile birlikte çalışır. Termal işleme mühendislik çalışmalarındaki engin becerilerimiz aşağıdakileri içermektedir, ama bunlarla sınırlı değildir:

Tech Center Elevator• proses maliyet modelleri
• günümüzdeki ve gelecekteki teknolojilerle artan üretim kapasitesine dayalı ekonomi
• yeni malzeme yenilikleri için en uygun termal işleme teknolojisi sisteminin analizi
• daha iyi ürün kalitesi ve maliyetin düşürülmesi olanaklarının belirlenmesi
• yığın üretiminden sürekli üretime geçiş çözümlerinin araştırılması
• benzersiz işleme sistemleri için malzeme taşıma çözümlerinin tasarlanması

Ortak Araştırma Tesisi – Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı, ABD

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Enerji Bakanlığının Karbon Fiber Teknolojisi Tesisinin bulunduğu yerdir. Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji (EERE) programı ofisinin bir parçası olarak, 42.000 ft. karelik bu yenilikçi teknoloji tesisi gelişmekte olan Karbon Fiber teknolojisinin ölçeğinin büyütülmesinde resmi ve ticari ortaklar için ulusal bir test merkezi görevi görmektedir. Bu Enerji Bakanlığı tesisindeki 390 ft uzunluğundaki işleme hattı Harper International tarafından üretilmiştir ve Karbon Fiber araştırma ve geliştirmesi için ideal çalışma alanıdır.  Özelleştirilmiş ünite çalıştırma yapılandırmasını gerçekleştirebilir ve yılda 25 ton veya saat 4,3 kg’a kadar kapasiteye sahiptir, böylece endüstrinin Karbon Fiber öncüllerinin dönüşümünü yarı üretim ölçeğinde doğrulamasını sağlar. Tesisin amacı işbirliği sağlayan bir araştırma merkezi olmaktır ve endüstrideki en karmaşık ve en yüksek kapasiteli hatlardan biri olarak tasarlanmıştır. Müşteriler Karbon Fiber hattının aşağıdakileri de içeren kapasiteleriyle test ve pilot uygulama gereksinimlerini karşılayabilirler:

 • 24 k PAN çekmesi temelinde 25 ton/yıl nominal kapasite
 • PAN, poliolefin, odunözü ve katran öncüller için yapılandırılmıştır; yapay ipek ve yüksek katsayılı karbon fiberler için yükseltilebilir
 • 000 – 80.000 çekme ve 300 mm genişlik x 12,7 mm yüksekliğe kadar ağ için tasarlanmıştır
 • Paralel, çapraz veya aşağı akış için yapılandırılabilen hava akışıyla 400°C oksidasyon sıcaklığı
 • 2000°C’ye kadar yüksek sıcaklıkta karbonizasyon
 • Yapısal veya mikro/nano delikli fiberler üretme kapasitesiyle 1000°C’ye kadar düşük sıcaklıkta karbonizasyon
 • Performans amaçlı veya ticari reçinelerle uyumluluk sağlayan fiberler için tasarlanan son işleme sistemi

Daha fazla bilgi için Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nın Karbon Fiber Teknoloji Tesisi veya Harper International ile iletişime geçin

Ortak Araştırma Tesisi – Karbon Fiber Pilot Hattı, Portekiz

Harper Complete Systems for Material Processing

Harper özel Harper müşterileri için, eksiksiz karbon fiber pilot proses hattını Portekiz’in Lavrado kentinde bir iş ortağının tesisinde bir açık referans ve kapasite gösterimi örneği olarak sunmaktadır. Bu tesiste Harper’ın özel çok akışlı oksidasyon fırınları, sırasıyla 800°C ve 1800°C nominal değere sahip gelişmiş LT ve HT slot fırınları, yüzey işleme ve atık gaz azaltma sistemleri ve sarıcıları bulunmaktadır.

Burada, Harper müşterileri karbon fiber proseslerinin doğrulanması, aşağı yönde araştırmayı mümkün kılmak için malzeme miktarlarının onaylanması, sürekli operasyonların fizibilitesinin değerlendirilmesi ve daha fazla büyüme için tasarım parametrelerinin doğrulanmasında tesisi kullanabilmektedir.

Daha fazlasını öğrenmek için bize ulaşın veya aşağıdaki adresten e-posta gönderin: info@harperintl.com.

  Your Name*

  Your Email*

  Company*

  I am interested in....
  Harper’s Ignite™ ProgramHarper’s Beacon™ ProgramHarper’s Pulse™ ProgramCarbon Fiber Furnaces & OvensRotary FurnacesPusher FurnacesVertical FurnacesMicrowave SystemsOther

  How can we help?