På Harper förstår vi vikten av forskning och utveckling vid uppskalningen av avancerade material. Vi utnyttjar vår erfarenhets djup och bredd från forsknings- och utvecklingsprogram avseende termiska processer när vi samarbetar med våra kunder från första dagen för att säkerställa framgång när de skalar upp sina verksamheter genom processutveckling, optimering och förprojektering. Harper erbjuder sina klienter tillträde till ett antal forskningsanläggningar för att bistå dem vid utvecklingen av de mest dugliga och effektiva system som kan uppnå deras mål:

Technology Research Center – Harpers huvudkontor, NY, USA

Technology CenterLåt Harper hjälpa dig att ta din nästa materialinnovation från gnistan av en idé till verklighet. Hundratals företag har använt vårt Technology Research Center för processutveckling och processoptimering när de arbetat mot kommersiell anpassning eller med system som kräver unika processpecifikationer. Kunder kan använda många termiska system på plats för att samla data och finjustera sina processer, med fokus på varierande produktionstakt, temperatursystem, handläggningstider, atmosfärsammansättningar och flödestakt, vilket leder till besparingar på den investering som slutligen krävs för nya termiska processystem.

Harper har ett brett utbud av termiska system som kan hantera dina processförhållanden. Dessutom har vi möjlighet att göra ändringar för att anpassa den befintliga pilotprojektutrustningen till kundens specifika processkrav. Vårt utbud av utrustning på plats inkluderar:

• Satsugnar eller kontinuerliga ugnar
• Storlekar från små ugnar till stora smältugnar med 3 temperaturzoner
• Ugnsförhållanden från atmosfärisk till kväve eller specialgaser, med temperaturer upp till 2 500 °C

Tillsammans med våra termiska system erbjuder Harper toppmoderna laboratoriemiljöer för att bistå med överföringen av din teknologi från labbet till den globala marknadsplatsen. Vårt omfattande utbud av möjligheter till laboratorietestning inkluderar:

Technology Center Rotary• SEM/EDX
• elektronmikrosond
• kvalitativ och kvantitativ pulver-röntgendiffraktion (XRD)
• röntgendiffraktion (XRD) med hög temperatur
• analys av partikelstorlek
•ytavmätning
• DTA och TGA
• termisk diffusivitet
• dilatometri
• termisk och elementaranalys

På grund av Harpers erfarenhet på testnings- och genomförbarhetsstadiet arbetar många kunder med dem för att genomföra djupgående studier som kan fastställa utrustningskrav och hjälpa till att definiera processparametrar för optimal utformning av anläggningen för att bistå med teknisk och verksamhetsstrategi samt ekonomisk planering. Våra vida möjligheter inom ingenjörsstudier av termiska processer inkluderar, men är inte begränsade till:

Technology Center Elevator• processkostnadsmodeller
• stordriftsfördelar från ökad produktionskapacitet med aktuella och framtida teknologier
• analys av mest lämpliga teknologisystem för termiska processer för ny materialinnovation
• identifiering av möjligheter till förbättrad produktkvalitet och kostnadsreduktion
• undersökning av lösningar för övergång från sats- till kontinuerlig bearbetning
• utformning av lösningar för materialhantering för unika processystem

Det är med glädje vi här på Harper International nu erbjuder mikrovågstestning som en del av vårt Ignite™-program på vår forsknings- och pilotavdelning. Alla icke-metalliska och elektriskt icke-ledande material kan testas inom temperaturintervallet 600 – 1800 °C. Tillämpningarna innefattar, utan begränsning till, keramisk bearbetning, pulver, formad keramik, aktivt kol, batterimaterial och livsmedelsbehandling.

Partnerforskningsanläggning – Oak Ridge National Laboratory, USA

Oak Ridge National Laboratory är hem åt det amerikanska energidepartementets forskningsanläggning för kolfiberteknologi. Som del av EERE-programmet (Energy Efficiency and Renewable Energy) fungerar denna innovativa teknologianläggning på 4 000 m2 som en nationell testinstallation för myndigheter och kommersiella partners där de kan prova ut och anpassa framväxande kolfiberteknologi. Den 120 meter långa processlinjen vid denna energidepartementsanläggning har byggts av Harper International och är idealisk för forskning och utveckling inom kolfiber. Den är kapabel att hantera konfigurationen av anpassade enheter och har en kapacitet på upp till 25 ton per år, eller 4,3 kg per timme, vilket gör det möjligt för industrin att validera konverteringen av sina kolfiberprekursorer och sin halvfabrikatsskala. Anläggningens mål är att vara ett forskningscenter för samarbete och är utformad som en av de mest sofistikerade och kapabla linjerna inom industrin. Klienter kan dra fördel av deras testnings- och förprojekteringsbehov med kolfiberlinjens omfattande möjligheter inklusive:

  • Beräknad kapacitet 25 ton/år baserat på 24k PAN släp
  • Konfigurerat för PAN, polyetylen, lignin och prekursorer av beck; kan uppgraderas för rayon och högmodulskolfiber.
  • Utvecklat för 3k och 80k dragning och väv upp till 300 mm brett x 12,7 mm loft.
  • Oxidationstemperatur till 400 °C med konfigurerbart luftflöde för parallellt-, kors-, eller nedåtflöde.
  • Hög temperatur-karbonatisering till 2 000 °C
  • Kolning vid låg temperatur upp till 1 000 °C med kapacitet att producera strukturella eller mikro-/nanoporösa fibrer
  • Efterbehandlingssystem designat för kompatibilisering av fibrer med prestations- eller varuharts

Kontakta Oak Ridge National Laboratory Carbon Fiber Technology Facility eller Harper International idag för mer information.

Partnerforskningsanläggning – Pilotlinje för kolfiber – Portugal

Harper Carbon Fiber Production LinesHarper erbjuder sin fullständiga pilotprocesslinje för kolfiber vid en partners anläggning i Lavradio i Portugal som en öppen demonstration och referens av kapacitet för utvalda Harper-klienter. Denna anläggning innehåller Harpers signerade oxidationsugnar med multi-flöden, avancerade LT och HT slot-ugnar klassade för 800 °C and 1800 °C, system för ytbehandling och minskade utsläpp av rökgaser, och spolmaskiner.

Här kan Harpers klienter utnyttja anläggningen för validering av sin kolfiberprocess, bekräftelse av materialkvantitet för att möjliggöra vidare forskning, bedömning av genomförbarheten för kontinuerlig drift, och validering av designparametrar för ytterligare anpassning.

För mer information, kontakta oss idag eller skicka ett e-postmeddelande till info@harperintl.com.