Harpers kapacitet i ugnsteknik är fokuserad på kontinuerlig bearbetning vid höga temperaturer och i kontrollerade atmosfärer för en rad avancerade material. Vi trycker inte in ett standardsortiment av produkter för att passa våra kunders krav. Vi använder våra byggstenar för att leverera lösningar som är den-första-i-sitt-slag för varje kunds unika behov.

Utformningen av en anpassad Harper-ugn börjar med att förstå kundens mål och att utnyttja våra enastående skickliga ingenjörsteam för att analysera deras särskilda processkrav. Harper arbetar för att utveckla en komplett termisk lösning med vårt utbud av erbjudanden inklusive Rökgasrening och hantering och Fullt integrerade kontrollsystem.

Harpers ugnar riktar sig också till lösningar för de material där oxidation är ett problem med revolutionerande designidéer. Harper erbjuder extraordinär gastät design och överlägsna tätningssystem med unika rensningskammare. Dessutom, på grund av de höga temperaturerna i samband med Harpers ugnar, är vi experter på att se till att vår utrustning är extremt energieffektiv. Vi fokuserar på att införliva material och designfunktioner som resulterar i att spara energi, kylvatten, och skyddande atmosfärer.

Lär mer…