Microline Oven croppedHarper lanserade Microline™-konceptet som är baserat på flexibiliteten att kunna göra ändringar och modifieringar utgående från kundernas behov vid forskning och utveckling av avancerade fiberbearbetnings-metoder. Vårt system kan hantera linjehastigheter mellan 0,1 m/min och över 1 m/min och fiberkablar med mellan 10 fibrer och 48 000 fibrer.

Våra fullständigt integrerade och välutrustade Microlines har konfigurerats för anpassning med avancerade prestanda på samma nivå som våra linjer på produktionsskala, men på en mindre skala för FoU-kunder. Den största delen av testningen på laboratorieskala utförs som icke-kontinuerliga batchbehandlingssteg. Harper Internationals system ger kontinuerlig konvertering av fibermaterial. Systemet är lika lämpligt för både potentiella industriklienter och nationella och akademiska forskningsinstitut.

Harpers system möjliggör maximal manipulation av nyckelprocessparametrar, inklusive spänningskontroll efter varje enhetsfunktion och flera zoner med temperaturkontroll vid oxidering, förkolning och kolning. Våra drivsystem är konstruerade för precisionskontroll av de krafter som fiber kan utsättas för, vilket möjliggör flexibilitet vid fiberräkning, belastning och drivläge. Denna flexibilitet ger mer anpassningsbar oxidering, med justerbarhet zon för zon, passering för passering och kolning.

Vad gäller investeringar och tekniska konfigurationer kan systemet även konstrueras med:

 • Individuella eller multipla doppsystem för ytbehandling
 • Avancerade HT-ugnskonstruktioner på upp till 1800 °C
 • UHT-ugn som tillval för undersökning av högmodulsfibrer på upp till 2800 °C
 • Konfiguration av styrsystem för önskemål angående fjärråtkomst och datahistorik
 • Materialhantering för nya prekursorer inklusive sådana som kräver bandtransport

Dessutom tillhandahåller Harper testanläggningar för sina kunder om detta behövs före utrustningsinvesteringar för att bistå med utbyggnader och processutveckling.

Systemdrift

Vårt Microline-system inkluderar alla av dessa synnerligen anpassningsbara funktioner:

 • Spolstativ: Upp till (8) lägen
 • Oxidationsugn: Upp till 300 °C, med flera kontrollzoner
 • Drivstativ: Flera platser genom hela systemet.
 • Låg minimal lastpunkt för att möjliggöra forskning på minimala fiberantal
 • LT- och HT-ugnar förkolning och kolning: Upp till 1000 °C respektive 1600 °C med flera atmosfäriskt reglerade kontrollzoner
 • Förbehandlingssystem som tillval
 • Ytbehandlingssystem som tillval
 • Kalibreringssystem som tillval
 • UHT-ugn som tillval för kolning: Upp till 2800 °C, atmosfäriskt reglerad
 • Utrustningens totala mått ca 40 m L x 10 m B x 4 m H

Uppstart/avställning

Start av Harper-utrustning från rumstemperatur tar 8-12 timmar. Avställningen kan göras snabbare. I syfte att optimera utrustningens livslängd och minimera värmecykling, rekommenderar vi att LT- och HT-ugnar körs tomma vid temperatur under korta stilleståndsperioder (t.ex. över en helg). Detta optimerar även effektförbrukningen med tanke på uppvärmning.

Underhåll och support

Som alltid är fallet erbjuder Harper specialanpassade utbildnings-, service- och underhållsalternativ baserat på klientens behov. Förutom utbildning är Harpers löfte att erbjuda kontinuerlig och snabb support för att säkerställa att klienten och deras verksamhet kan fungera smidigt och uppfylla ständigt ändrade och nya systemkrav allmänt känt inom branschen.

Mer information

 • Anlita vår expertis – Harpers arkiv med flera presentationer med fokus på FoU-produktion i skala
 • Hjälpa kunderna att bygga ut för framgång – Harper-programmet Ignite™
 • Hållbarhet – Harpers banbrytande energisparprogram Beacon™
 • Kom igång idag – kontakta Harper för mer information