Rotary FurnaceVarje roterande rörugn från Harper är avsedd för kundens unika önskemål. Vi tar innovativa lösningar till konstruktioner för kontinuerlig bearbetning av granulat, pulver eller partikelsamlingar med hög renhet och speciella atmosfärsmiljöer vid temperaturer upp till 2 400 °C. Läs mer på vår video roterugnar.

Harpers roterugnar erbjuder enastående mångsidighet, tillförlitlighet och energieffektivitet. Våra konstruktioner inkluderar flera patenterade funktioner som möjliggör bättre blandning, vilket ger bättre värmeöverföring och masstransport. Avsaknaden av rörliga delar i stödsystemet för rören ger en enkel, pålitlig, robust konstruktion som förbättrar skalbarhet. Dessutom ger produktens tumlande rörelser inom röret höga, jämna temperaturgrader och gas-solid kontakt, vilket ger en mer homogen produkt och minskar handläggningstiderna och ökar produktionstakten.

Vi erbjuder en unik förmåga att ta hand om en mängd olika processatmosfärer som andra inte kan. Vår utmärkta design för tätningar, avancerad gasövervakning och behandlingssystem, och indirekta uppvärmningssätt gör att det går att använda brandfarliga och giftiga gaser.

Harper ser på utformningen av en roterugn och kalcinatorer som ett komplett system, som kan integrera processkontroller, monteras på bärbar plattform, och en nyckelfärdig anläggning för fullständig drift i fältet. Fältservice kan innehålla integrering av kontrollinstrument och programmering samt optimering och support av processteknik.

Förbättringar av Harper Rotary Furnace Design

 • Vågrörelse – ger axial blandning för bearbetning vid en fast genomsnittlig sammansättning och är utmärkt för att dämpa exoterma reaktioner eller kontinuerlig in-line blandning. Vågrörelse möjliggör liknande fördelar som standard tankreaktorer som rörs om kontinuerligt (continuous stirred tank reactors = CSTR), men i ett kontinuerligt roterrörsformat.
 • Spiralformad färd – förmedlar materialet utan ”back-mixing”, och används för processer som kräver korta uppehållstider vid distributionen.
 • System för korsflöden – grova, fritt strömmande material kan värmas upp och reagera med gas som flyter igenom. Gas flödar lokalt till den fasta materialvägen samtidigt som den totalt flödar motströms till materialflödet, vilket ger överlägsen gas-solid kontakt.
 • Avancerat tätningssystem – patenterat roterande reaktortätningssystem ger optimal fullständig atmosfär för roterrörugn med minimal gasförbrukning

Harper Rotary Furnace kapacitet

 • Rotary Tube FurnaceTemperaturer till 2 400 °C
 • Rördiameter till 60 tum (1,5 meter)
 • Eluppvärmd eller drivs med gas-, olja eller dubbelt bränsle
 • Kontrollerade atmosfärer inklusive brandfarliga och giftiga gaser – väte, kväve, luft, syre, etylen, metan, CO2, CO, klorgas
 • Olika utföranden av rörmaterialet – legeringar, mullit, aluminium kiselkarbid, kvarts, grafit
 • Processgas som cirkulerar och system för klimatkontroll
 • Automatisk materialhantering och retursystem
 • Specificerade uppehållstider
 • Avancerad utformning av tätning
 • Automatisk smörjning
 • Upptäckt av matarnivå

Typiska roterugnsapplikationer

 • Harper RotaryPyrolys
 • Torkning
 • Kalcinering
 • Reduktion
 • Kontrollerad oxidation
 • Karburisering
 • Solid-solid reaktion
 • Rening
 • Avfallssanering

Lär mer…