WELCOME TO HARPER INTERNATIONAL

Harper International är en världsledande tillverkare av kompletta termiska processlösningar, samt tekniska tjänster som är nödvändiga för produktion av avancerade material. Från idé till kommersialisering, från forskning till full produktionsverksamhet, ligger Harper ständigt i framkant.

Vi har, årtionden, banat väg för några av världens mest innovativa, skräddarsydda system, med fokus på processmaterial vid höga temperaturer och i en icke-ambient atmosfär.

Harper Happenings

November 17-19, 2020
Composites World Conference & Carbon Fiber NOW 2020

More Happenings