Fibrer och filamentHarper är en pålitlig expert på innovativ processutrustning för kolfiber, inklusive karbonisering och grafitisering av en mängd olika fibrer och fiberliknande material.

Sedan starten av kolfiberindustrin har Harper gjort det möjligt för tillverkare att uppnå nya och större höjder med specialkonstruerade system. Harper inledde utvecklingen som pionjärer av kommersiella ugnar med ultrahög temperatur, för marknaden på 1970-talet, och har nu ett världsomspännande rykte som en ledande leverantör av termiska processlösningar som uppfyller de ökande produktionsutmaningarna på denna växande marknad.

Trots att kolfiber övervägande tillverkas av polyakrylnitril (PAN) och pitch, finns det ett ökande behov för alternativa, kostnadseffektiva och förnyelsebara prekursorer. Harper har den unika förmågan att anpassa vår teknologi till att behandla icke-traditionella prekursorer genom hela den termiska processen. Genom att använda icke-traditionella prekursorer som lignin, rayon, polyetylen och blandningar, har kunder förmågan att sänka sina driftskostnader och reducera materialets tid i ugnen.

Vi har utformat vår utrustning till att kunna tillverka dessa växande prekursorer genom samtliga linjestorlekar, från vetenskaplig- till produktionsskala. För att specialkonstruera en masugn specifikt efter kundens behov, tar vi prekursorernas kemi i beaktning för att bestämma produktionsmaterialet. Vare sig prekursoren inte stöds pga att dess vikt kräver en bandugn eller om det är en bunt, bidrar Harper med lösningar för dessa växande prekursorer genom hela processen.

Förutom kolfiber, är våra progressiva termiska tekniker utrustade att tillverka material som SiC (kiselkarbid)-fibrer och kolnanotuber. Den erfarenhet av kolfibermarknaden som Harper har skaffat sig genom att stödja framgångsrika uppskalningar från gram till ton per år, överförs väl till dessa framväxande områden. Med många termiska steg i SiC-fibertillverkning, till exempel, har Harper unik expertis inom både keramik och fibrer för att utveckla ändamålsenliga och effektiva tekniker för att tillmötesgå affärs- och teknikmål genom hela processen.

Harper stödjer globala företag med spetskompetens och forskningsinstitut i att utveckla dessa avancerade fibermaterial på det mest omfattande sättet som går, med teknik, tjänster, expertis från labskala till full produktion, ingående processer och vetenskaplig materialkännedom och stöd för specialkonstruktioner. Våra mångfaldiga Forskningscenter och pilotanläggningar fungerar som en resurs för att stödja en forsknings- och utvecklingsbana till kommersialisering, som ingen annan kan erbjuda.

Mer information…