Kolfiber slot-ugnarHarper är standardvalet för industrin när det gäller kontinuerlig ugnsteknik för Kolfiber- industrin. Vårt engagemang i kolfiber började vid starten av marknaden på 1970-talet och sedan dess har vi hjälpt fibertillverkare nå nya och allt större höjder med vår kontinuerliga utveckling av designinnovationer och marknadsstödjande tjänster såsom vår banbrytande program för energieffektivisering, Beacon-programmet. Vi har utformat lösningar genom samtliga linjestorlekar, och hjälpt kunder skala upp från forsknings- till storskala, från forskningslinjer till produktionslinjer i fullskala.

Harper skräddarsyr varje design till kundens krav, med tanke på bästa möjliga lösning för dina behov när det gäller element och muffeldesign, plattformsmaterial och atmosfäriska hänsyn för att undvika att plasma genereras för den önskade hastigheten på linjerna och buntstorlekar. Våra erfarenheter spänner över en mängd av prekursorer, inklusive PAN, beck, lignin, polyetylen, och rayon i bunt, oflätad matta, eller diskontinuerlig, lös fiberform. Vi har den unika förmågan att anpassa vår teknologi till att behandla icke-traditionella prekursorer genom hela den termiska processen. Genom att använda icke-traditionella prekursorer som lignin, rayon, polyetylen och blandningar, har kunder förmågan att sänka sina driftskostnader och reducera materialets tid i ugnen. För att specialkonstruera en masugn specifikt efter kundens behov, tar vi prekursorernas kemi i beaktning för att bestämma produktionsmaterialet. Vare sig prekursoren inte stöds pga att dess vikt kräver en bandugn eller om det är en bunt, bidrar Harper med lösningar för dessa växande prekursorer genom hela processen.

Harper genomför konstant förnyelser för att bidra till den utvecklande kolfibermarknadens behov, vilket demonstreras genom vår utforming av såväl gaseldade slot-ugnar som kalibrerade oxidationsugnar, torkare och bekämpningssystem mot luftföroreningar, för att tillvarata fördelarna med naturgas. Nuvarande energimarknader och miljöförordningar har skapat betydande fördelar för termisk processutrustning som använder naturgas som bränsle. Kapitalkostnaden för gaseldad utrustning medför en viss premie och avkastning på investering (ROI) kan variera beroende på installationsplats. Vi har dock sett en ROI på mindre än två år i Nordamerika när man jämför med elektriskt uppvärmd utrustning. Ytterligare tillval för värmeåterhämtning för att höja effektiviteten kan tillämpas i regioner av världen där högre bränslepriser för gas råder.

Dessutom är Harper en av få på marknaden som tänjer på gränserna för teknologi genom att erbjuda Ugnar med ultrahöga temperaturer märkta till 3000°C.

Harpers designförbättringar av slot-ugnar

 • Unik design av sluttätning ger utmärkt jämnt flöde av processgasen
 • Strategisk placering av värmeelement för att uppnå optimal jämn temperatur
 • Avancerad design av isolering som minskar energiförbrukningen
 • Inre och yttre lameller för att minska att luft tränger in
 • Beprövad design av rensningskammare för atmosfären

Harper slot-ugnars kapacitetHarper slot-ugnars kapacitet

 • Unik atmosfär (argon, kväve, CO2, ånga)
 • Vertikala eller horisontella konfigurationer
 • Flera oavhängigt kontrollerade temperaturzoner (längd och bredd)
 • Mycket jämn temperatur längs hela drevbandet
 • Utformade för att underlätta service och underhåll
 • Moduldesign minskar arbetet vid eftermontering

Harper erbjuder specifik, unik design för LT-, HT- och UHT-ugnar för framställning av kolfiber:

Harper LT-ugnarHarper LT-ugnar

 • Drivs med el, gas eller bränsle
 • Temperatur till 1 200 °C
 • Keramisk fiberbaserad isolering
 • Förvärmning med kväve
 • Spårning av ventilationsvärme
 • Microlines™ till stora kapaciteter (upp till 4 meter; uppvärmda längder till 15 meter)

Harper HT och UHT-ugnar

 • Drivs med el eller gas
 • Temperatur till 3000°C
 • Plattformsmaterial – grafitbaserad
 • Microlines™ till stora kapaciteter (bredder upp till 4 meter; uppvärmda längder till 15 meter)

Mer information…

Skala upp framgångsrikt – Oak Ridge National Laboratory pilotlinje-fallstudie
Gör kolfiber grönare – Harpers unika Beacon-program
Mer än bara ugnar – Läs om fullständiga kolfiberlinjelösningar
Innovation i handling – Våra många patent för slot-ugnsdesigner
Betrodd av tillverkare världen runt – Läs om våra senaste installationer av kolfibersystem
Lär från ledarna med vårt – Bibliotek med tekniska presentationer