Sällsynta jordartsmetallerHarper har stor erfarenhet av behandling av en mängd olika material för marknaden för sällsynta jordartsmetaller. Då sällsynt jordartsmaterial blir allt mer avgörande för den globala leveranskedjan av många nya och framväxande teknologier, måste tillverkare förlita sig på en pålitlig partner som Harper, för att hjälpa till att bygga ut och förfina deras termiska bearbetningssystem. Våra lösningar har varit framgångsrika i att uppfylla höga krav inom denna industri, samtidigt som vi gör det möjligt för kunden att få en större konkurrensfördel.

Våra skräddarsydda roterande och pushersystem för bearbetning av sällsynta jordartsmetaller fokuserar på indirekta drivmetoder, en överlägsen metod att uppfylla de särskilda kraven för denna marknad på grund av att ökad produktrenhet och minskad energiförbrukning levereras. Processmaterial kommer endast i kontakt med kontrollerada gaser och ett rent metall/keramikrör. Dessutom kan temperaturprofilen av en indirekt driven ugn kontrolleras mer exakt. Detta ger förbättrad produktkvalitet, kornstorleksfördelning (intervall med låg micronstorlek) och partikelmorfologi. Damm- och partikelbildning för bäddmaterialet minskas också kraftigt i en ugn som drivs indirekt.

Lär mer…