Complete Process LinesHarpers helt integrerade pilotlinjesystem erbjuder funktioner och egenskaper inriktade med system på produktionsskala för kunder som framställer större mängder material för provtagning och försök, men i mindre mängder än för Produktionslinjer i stor skala.

Ett exempel är denna linje, som representerar spetsteknik och har en produktion på 4,3 kg per timme, som installerats hos Oak Ridge National Laboratory’s (ORNL) Carbon Fiber Technology Center (i bilden till höger) och som kan behandla små dragstorleksintervaller på fyra 12k eller sexton 3k, ett minimum på 48k totalt, och med en design kring avancerade kolfiberpilotfunktioner.

Vare sig kunden har vetenskapliga eller kommersiella behov, så utvecklar Harper helt integrerade linjer som stödjer dagens målsättningar och morgondagens storskaliga behov. Som ett exempel kan nämnas vår pilotlinje hos ORNL som konstruerades med mer avancerade funktioner för att underlätta kundens alternativa prekursorutvecklingsbehov t.ex.:

  • Bandtransport i ugnar och masugnar för produktformat med beläggningar
  • Drivna pass-back-rullar för att förhindra slirning vid låg belastning
  • Interiörer med en hög grad av korrisionsbeständighet för alternativt prekursorbruk
  • Tre diskreta luftflödesriktningar

Harpers unika förmåga att sammanlänka flera processteg i en kolfiberprocesslinje bidrar till att säkerställa prestanda som är så effektiv som möjligt, vilket bekräftas av vår ledande ställning på kolfibermarknaden. Från den första hanteringen av material till den slutliga produktinsamlingen, leder samarbetet med Harper till den mest sömlösa och smidiga produktionen inom en anläggning. Vårt team med experter från olika områden och med speciell expertis i processintegration, kan hjälpa kunder uppfylla sina specifika målsättningar samtidigt som de implementerar en produktionslinje som maximerats för prestanda och effektivitet.

På samma sätt som med en skallinje erbjuder Harper specialanpassade utbildnings-, service- och underhållsalternativ baserade på klientens behov. Utöver utbildning är Harpers målsättning att erbjuda kontinuerlig och snabb support för att säkerställa att klienten och dess verksamhet kan fungera smidigt och uppfylla ständigt ändrade och nya systemkrav allmänt känd inom branschen.

Dessutom tillhandahåller Harper testanläggningar för sina kunder om detta behövs före investeringen i utrustningen för att hjälpa till med uppskalning och processutveckling, en lösning som ingen annan kan erbjuda.

Titta på den här videon som illustrerar den kritiska uppgraderingsvägen för kolfiber från små vetenskapliga forskningslinjer till produktion i stor skala eller läs mer om Harpers omfattande tekniska lösningar för kolfiberprocesser oberoende av omfattningen av den kommersiella tillämpningen:

Materialhantering

Carbon Fiber Production FacilityVi har en heltäckande syn på frågor som rör transport av material som sträcker sig utöver enskilda enhetsoperationer. Vår kompetens i att utforma materialhantering, råvara till förpackning av produkten, garanterar bästa funktion, maximerar genomströmningen, minimerar skrot och upprätthåller konsekvent produktkvalitet. Harper erbjuder en mängd olika lösningar för matning och materialhantering,inklusive rullsystem, rullar, drivställ och materialkonditionering som kammar, fuktare, spridarskenor, bypass-valsar, och centrerande rullsystem.

För- och efterbehandling och materialkonditionering

Production of Carbon Fiber Pan PrecurserHarpers ingenjörer har stor erfarenhet av för- och efterbehandling och materialkonditionering med hjälp av en rad olika lösningar. Oavsett traditionella eller nya metoder – kemiska, elektrokemiska, plasma eller gasbehandling – arbetar vi med din process för att säkerställa en genomtänkt hantering av kemiska preparat och minimering och behandling av lösningar för spillvatten från konditioneringen. Harpers målsättning är design som kan integreras sömlöst in i linjen och leverera de önskade tekniska och kommersiella målsättningarna.

Termiska enheter

Pilot LinesHarper, standarden inom termisk processteknik för kolfiber sedan industrin startades, erbjuder ett antal tillbehör för termiska system utöver vad andra kan, inklusive ugnar och oxidationsugnar i laboratorieskala, pilotskala och full produktionsskala. Vi har byggstenarna för att konstruera lösningar för de mest utmanande termiska processerna, då vi använder oss av erfarenheten från flera års praktiskt arbete för att varje gång utarbeta ett anpassat system som är det första-i-sitt-slag för materialtillverkare i världsklass.

Lär mer – Ugnsteknik
Lär mer – Oxidationsugnar

Rökgasrening och -hantering

Harper Thermal OxidizerHarper tar sig an rökgasrening och -hantering med flera mål. Våra modeller fokuserar inte bara på hantering av utsläpp och behandling av avgaser på ett miljömässigt hänsynsfullt sätt. Vi undersöker dessutom noggrant möjligheter till energiåtervinning för användning inom processen.

Lär mer – Rökgasrening och -hantering

Fullt integrerade kontrollsystem

Integrated Carbon Fiber FacilityFrån första början av åtagandet konstruerar Harper noggrant en produktionsanläggning på ett rigoröst, detaljerat och genomtänkt sätt för hur den kommer att drivas. Vår kontrollgrupp utvecklar sekvenser av operationer (sequence of operations = SOP:s) som skapar effektivitet och förbättrad produktkvalitet samtidigt. Våra fullt integrerade system ansluter all processutrustning till ett centraliserat styrsystem, som ser till att det blir en kooperativ anläggning som fungerar på samma kontrollplattform snarare än enstaka isolerade kontrollplattformar.

Lär mer – Fullt integrerade kontrollsystem