Harper strävar efter att vara den mest pålitliga experten och partnern inom avancerade termiska processystem och -tjänster för världens nästa generation av material. Ett av de många sätt på vilket vi uppfyller denna vision är genom att förbli involverad i branschen genom organisationer för att bättre stödja våra kunder.

iacmi logoIACMI

The Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation, IACMI, is committed to delivering a public-private partnership to increase domestic production capacity, grow manufacturing and create jobs across the US composite industry.Their  collaboration of industry, research institutions and state partners is committed to accelerating development and adoption of cutting-edge manufacturing technologies for low-cost, energy-efficient manufacturing of advanced polymer composites for vehicles, wind turbines, and compressed gas storage.

USACA

USACA Logo

Den amerikanska branschorganisationen United States Advanced Ceramics Association har till uppgift att främja avancerade keramiska material, sprida information om materialen och kommunicera med myndigheterna å industrins vägnar. Medlemmarna har tillgång till federala beslutsfattare av intresse för keramikindustrin, samt arbetar för att främja kollektiv opinionsbildning och samordnad teknisk utbildning. Dessutom stöder de utvecklingen av program inom industrin.

The American Ceramic Society

ACersCorpMember_logo

American Ceramic Society eller ACerS stödjer innovation av keramiska material genom sin mission att ”befrämja forskning, förståelse och användning av keramik och besläktade material till förmån för våra medlemmar och samhället som helhet”. Sammanslutningen utbildar och tillhandahåller forum för personer som arbetar med keramikrelaterade material genom att arrangera tekniska möten och skapa industrisamfund för att bättre främja keramikbranschen.

The Metal Powder Industries Federation

MPIF

Metal Powder Industries Federation (MPIF) är ett samfund som bildats av PM-industrin för att främja metallpulverproducenternas och -konsumenternas intressen. MPIF är en förkämpe för denna innovativa teknik och förser sina medlemmar med ett antal tjänster för att stärka vetenskapen och tekniken bakom PM samtidigt som det skapas en grogrund för en sund och stadigt växande bransch.