produktionsskalaNär du når produktionsskala är Harpers 3M- och 4M-kolfiberlinjer ett idealiskt alternativ, med fokus på processeffektivitet, produktkvalitet och optimal drift. Baserat på vår fleråriga erfarenhet med att hjälpa kunder världen runt att växa från fraktioner till kilogram per timme till flera ton per år, länkar Harpers unika expertis ihop processtegen vilket resulterar i en sömlös och smidig produktionslinje med maximal effektivitet.

Harpers fokus är på kontinuerlig utveckling av våra kärntekniker för att stödja expansionen av kolfibermarknaden till nya områden och högre höjder. Vår design av Oxidationsugnar överträffar exempelvis andra företags tekniska lösningar med –

  • konstruktionsförbättringar som maximerar återanvändning av energi från avfallsgaser
  • bättre instrumentation och reglage som möjliggör en högre grad av processoptimering
  • ändtätningar som maximerar effektivt värmd volym och som drastiskt reducerar inträngning av rumsluft och skorstenseffekten.

Kombinerat leder dessa framsteg till dubbel till tredubbel reduktion av energiförbrukningen.

Harper Production Oxidation OvenVåra konstruktionsförbättringar avseende ändtätningar i LT- och HT-ugnar, isolering, atmosfärkontroller och rensningskammare ger överlägsna prestanda, med optimal temperaturenhetlighet, minimal luftinträngning och utmärkt processgasflödesenhetlighet. Harpers processexperter främsta målsättning är att hjälpa kunder dra fördel av dessa innovativa designlösningar. Vi försöker hjälpa kunder uppnå sina produktkvalitetsmålsättningar och högsta möjliga nivå av planerad och predikativ drift för den mest effektiva användningen av resurser.

För varje skallinje erbjuder Harper specialanpassad utbildning, service och underhåll utgående från varje klients behov med vårt Pulse™-program. Utöver utbildning är Harpers målsättning att erbjuda kontinuerlig och snabb support för att säkerställa att klienten och deras verksamhet kan fungera smidigt och uppfylla ständigt ändrade och nya systemkrav allmänt känd inom branschen.

Titta på den här videon som visar den kritiska uppgraderingsvägen för kolfiber från små vetenskapliga forskningslinjer till produktion i stor skala eller läs mer om Harpers omfattande tekniska lösningar för kolfiberprocesser oberoende av omfattningen av den kommersiella tillämpningen:

Materialhantering

MaterialhanteringVi har en heltäckande syn på frågor som rör transport av material som sträcker sig utöver enskilda enhetsoperationer. Vår kompetens i att utforma materialhantering, råvara till förpackning av produkten, garanterar bästa funktion, maximerar genomströmningen, minimerar skrot och upprätthåller konsekvent produktkvalitet. Harper erbjuder en mängd olika lösningar för matning och materialhantering, inklusive rullsystem, rullar, drivställ och materialkonditionering som kammar, fuktare, spridarskenor, bypass-valsar, och centrerande rullsystem.

För- och efterbehandling och materialkonditionering

För- och efterbehandling och materialkonditioneringHarpers ingenjörer har stor erfarenhet av för- och efterbehandling och materialkonditionering med hjälp av en rad olika lösningar. Oavsett traditionella eller nya metoder – kemiska, elektrokemiska, plasma eller gasbehandling – arbetar vi med din process för att säkerställa en genomtänkt hantering av kemiska preparat och minimering och behandling av lösningar för spillvatten från konditioneringen. Harpers målsättning är design som kan integreras sömlöst in i linjen och leverera de önskade tekniska och kommersiella målsättningarna.

Termiska enheter

Termiska enheterSom standarden inom termisk processteknik för kolfiber sedan industrin startades, erbjuder Harper ett antal tillbehör för termiska system utöver vad andra kan, inklusive ugnar och oxidationsugnar i laboratorieskala, pilotskala och full produktionsskala. Vi har byggstenarna för att konstruera lösningar för de mest utmanande termiska processerna, då vi använder oss av erfarenheten från flera års praktiskt arbete för att varje gång utarbeta ett anpassat system som är det första-i-sitt-slag för materialtillverkare i världsklass.

Läs mer – Ugnsteknik
Läs mer – Oxidationsugnar

Rökgasrening och -hantering

Rökgasrening och -hanteringHarper tar sig an rökgasrening och -hantering med flera mål. Våra modeller fokuserar inte bara på hantering av utsläpp och behandling av avgaser på ett miljömässigt hänsynsfullt sätt, vi undersöker dessutom noggrant möjligheter till energiåtervinning för användning inom processen.

Läs mer – Rökgasrening och -hantering

Fullt integrerade kontrollsystem

Fullt integrerade kontrollsystemFrån första början av åtagandet konstruerar Harper noggrant en produktionsanläggning på ett rigoröst, detaljerat och genomtänkt sätt för hur den kommer att drivas. Vår kontrollgrupp utvecklar sekvenser av operationer (sequence of operations = SOP:s) som skapar effektivitet, och förbättrad produktkvalitet samtidigt. Våra fullt integrerade system ansluter all processutrustning till ett centraliserat styrsystem, som ser till att det blir en kooperativ anläggning som fungerar på samma kontrollplattform snarare än enstaka isolerade kontrollplattformar.

Läs mer – Fullt integrerade kontrollsystem