Helt integrerade styrsystemHarper utformar, från första början av ett projekt, noggrant genomtänkta konstruktioner för att skapa förbättringar i operationer och kvalitet. Våra fullt integrerade kontroller ansluter all utrustning till ett centraliserat system, som ser till att det blir en kooperativ anläggning som fungerar på samma kontrollplattform snarare än enstaka isolerade kontrollplattformar.

Harpers avancerade system för operatörsgränssnitt med grafik med hög upplösning i färg och Windows® baserad mjukvara möjliggör enkel kontroll av temperatur, larmhantering, sensorkalibrering, receptlagringsprogram och återvinning, arkivering av data och gränssnitt till centrala kontrollsystem, samt avancerade funktioner som fjärrövervakning och proaktivt förebyggande underhåll.

HMI interfaceVåra konstruktioner gör det inte bara möjligt för systemet att fungera under normal drift, utan fokuserar också på förbättringar av säkerheten i anläggningen och skyddsåtgärder i övergångsperioder. Allt från att starta upp system och stänga system där den enskilda enheten är samordnad i rätt sekvens för att skydda både operatören och utrustningen mot störande händelser som t.ex. värmeutveckling och förlust av el, gas, vatten. Säkerhet på flera nivåer hjälper till att sköta anläggningen på ett säkert sätt.