Teknisk keramikHarper stöder den ständigt växande avancerade keramiska industrin med innovativa termiska processlösningar, när ny produktdesign tänjer på gränserna för befintlig teknik som kräver minskad storlek och vikt och ökad prestanda. Vårt fokus är att förse våra kunder inom termisk behandling av keramik med ugnsteknik som innefattar förbättrad flexibilitet, effektivitetsvinster och kontrollutrustning för att bygga ut produktionstakten på ett framgångsrikt sätt. Vi skräddarsyr våra batch- och kontinuerliga ugnssystem för varje unik applikation, idealisk för bearbetning under kontrollerade och speciella atmosfäriska miljöer och vid temperaturer upp till 3 000 °C. Dessutom kan vi arbeta för att utforma en nyckelfärdig lösning med vårt utbud av erbjudanden, inklusive rökgasrening och hantering samt fullt integrerade kontrollsystem.

Harpers erfarenhet spänner över ett utbud av teknisk keramik, med omfattande erfarenhet av att konstruera för produktion av kiselnitrid, volframkarbid, bornitrid och aluminiumoxider. Dessutom används Harpers ugnar allmänt för att kalcinera pulver och sintra komponenter som termistorer, varistorer och monolitiska och flerlagers kondensatorer. Då användningen av specialkeramik fortsätter att växa genom större flyg-, bil-, försvar, energi och bio-medicinska krav, siktar Harper på att underlätta för företag från labbet till full kommersialisering, vilket hjälper till att förverkliga deras innovationer.

Harpers mångfaldiga expertis av marknader för avancerade material kan tydligast ses i tillämpningen av vår teknologi för SiC (kiselkarbid)-fiberbehandling. Våra årtionden av erfarenhet inom kolfiber .genom att stödja framgångsrika uppskalningar från gram till ton per år, överförs väl till denna framväxande marknad. Harper har unik expertis inom både keramik och fibrer för att utveckla ändamålsenliga och effektiva tekniker för att tillmötesgå affärs- och teknikmål genom hela processen. Ingen annan leverantör av termiska behandlingslösningar kan påyrka den expertis som Harper kan erbjuda inom keramik och fiberbehandling, med den avancerade tekniska portfölj, tjänsteförmåga, vetenskapskännedom om process och material och stöd för specialkonstruktioner som vi innehar. Våra mångfaldiga Forskningscenter och pilotanläggningar fungerar som en resurs för att stödja en forsknings- och utvecklingsbana till kommersialisering, som ingen annan inom branschen kan erbjuda.

Mer information…