MetalloxiderNär den kemiska industrin expanderar till mer komplexa och avancerade produkter, utvecklas Harpers termiska processystem för att stödja marknadens ökande behov. I årtionden har globala företag litat på Harper som strategisk partner för ugnsteknik som skapar nya metalloxider att marknadsföra och att bygga ut deras berabetningstakt.

Vår erfarenhet med att designa system, batch eller kontinuerliga, för termisk behandling för en mängd olika applikationer som producerar aluminiumoxider, kol/grafit, kisel, titan, volfram, kobolt, järn, zink, kvarts, molybden, zirkonium och mer. Harper levererar innovativa ugnar för dessa material med fokus på behandling under kontrollerade och speciella atmosfäriska miljöer och vid temperaturer upp till 3 000 °C. Harpers kompetens omfattar gas-solida eller solid-solida reaktorer som ger kalcinering, grafitisering, karburisering, kontrollerad oxidation, reduktion, rening, pyrolys, metallisering, avdrivning, avfallssanering och mer.

Utformningen av ett anpassat Harper-system börjar med att förstå kundens mål och att utnyttja våra enastående skickliga ingenjörsteam för att analysera deras särskilda processkrav för den speciella metalloxiden. Harper arbetar för att utveckla en komplett lösning med sitt utbud av erbjudanden, inklusive rökgasrening och hantering och fullt integrerade kontrollsystem.

Lär mer…