Harpers historiaHarper spårar sitt namn tillbaka till John L. Harper som patenterade de elektriska brännugnarna och masugnarna i början av 1900-talet. Vid denna tidpunkt såg Harper en möjlighet med materialbehandlingsföretag som drev förbränningsvärmda ugnar som inte kunde tillhandahålla den reglerade atmosfär som kräves vid behandlingen av avancerade nya material. Fast beslutna att finna en lösning, utvecklade en ung ingenjör och en chef för ett elbolag en bättre uppvärmningsmetod – en ugn som värmdes upp av elektriskt motstånd och som kunde uppfylla de strikta nya processkraven. Genom att erbjuda precisionskontroll av atmosfär och temperatur, blev Harpers ugnar snart en kvalitetsstandard bland materialbehandlare och en föregångare för många kommande innovationer.

John Harper och hans kolleger fortsatte genom att uppfinna den första ugnen för behandling av kärnbränsle under 1940-talet och den första kommersiella ugnsutrustningen som utnyttjade grafitelement och som kunde fungera under extremt höga temperaturer under exakt atmosfäriskt reglering. De var också tidiga partners i den nu blomstrande kolfiber-branschen.

År 1989 bildades Företaget av privata investerare för att införskaffa patent och know-how från John Harpers företag. Sedan dess har Företaget vuxit till en internationellt erkänd ledare som tillhandahåller värmebehandlingslösningar för sina kunder. Idag Harper International är en betrodd ledare inom värmebehandlingslösningar för den expanderande kolfibermarknaden och är den enda leverantören av termiska system i världen som med framgång har installerat en fullständig processlinje. Företaget använder sitt forskningscenter för att tillsammans med sina kunder utveckla anpassade värmebehandlingssystem för nya tillämpningar.

År 2011 övertogs Företaget av sina anställda genom en aktieägarplan för de anställda.