3 Meter Oven SectionHarper erbjuder avancerad oxidationsugnsteknik som kompletterar våra branschledande ugnar för kolfiberbehandling. Våra tekniskt högklassiga ugnskonstruktioner är tillgängliga för transportband från 300 mm till större än 4000 mm. Harpers konstruktioner innefattar ett stort antal förbättringar utöver vad som finns tillgängligt på dagens marknad, inklusive energieffektiva lösningar.

För kunden innebär våra tekniska framsteg snabbare oxidation genom eliminering av skorstenseffekten, förbättrad hastighetsenhetlighet och -intervall, säkerställd temperaturenhetlighet och ett antal olika flödeshastigheter, samt optimal styrning av reaktionen vilket ytterst förbättrar fiberkvaliteten. Dessa förbättringar kommer i form av tydligt ställda prestationsgarantier. Dessa konstruktionsförbättringar inkluderar bland annat:

  • Överlägsna atmosfäriska tätningar
  • Kontinuerlig övervakning av tillopps-, cirkulations- och avgasflödeshastighet
  • Förbättrad, patentsökt munstyckskonstruktion
  • Processbaserad instrumentuppsättning
  • Kvadrantkonstruktion för förbättrad installation

Det mest framträdande draget i Harpers spetsteknologi, den innovativa atmosfäriska ändtätningen, reducerar utsläpp, ökar ugnens aktiva volym och ger reducerad energiförbrukning jämfört med alternativen. Tätningarna har fristående justeringsfunktioner för de övre och nedre skårorna både på ut- och insidan. Varje passage har en fristående ventil med justerbart dragspjäll och avgaskanalen ansluts till en särskild fläkt/VFD. Resultatet av dessa innovativa konstruktionslösningar är att ingen vertikal blandning sker i tätningen, mindre luftinträngning och praktiskt taget ingen utträngning av processgas.

OxidationsugnsteknikerHarpers förbättrade instrumentering inkluderar en balansmetodologi i två skikt, ett känsligt strypningssystem och ett snabbt avkylningssystem, utsläppsövervakning och ett inbyggt, säkrare tryckavlastningssystem. Dessutom är Harpers modulkonstruktion ytterligare ett framsteg som ger oss en fördel jämfört med konkurrenterna. Våra ugnar har lett till en 90-procentig minskning av arbetskraftskostnaderna jämfört med liknande fältinstallationer för ett fullständigt pilotsystem (300 mm).

Dessutom erbjuder Harpers patenterade flerflödesforskningsugn, som en del av vårt Microlinesystem parallellt, korsande nedåtriktat luftflöde i en enda ugn, vilket verklig utvärdering av olika flödestekniker. Ugnens likformighetsspecifikationer uppfyller eller överträffar värdena för bäst i sin klass för varje flödestyp.

Trots att kolfiber övervägande tillverkas av polyakrylnitril (PAN) och pitch, finns det ett ökande behov för alternativa, kostnadseffektiva och förnyelsebara prekursorer allteftersom branschen växer mot tillämpningsområden såsom bilindustrin. Harper har den unika förmågan att anpassa vår teknologi till att behandla icke-traditionella prekursorer genom hela den termiska processen. Genom att använda icke-traditionella prekursorer som lignin, rayon, polyetylen och blandningar, kan kunder sänka sina driftskostnader och reducera materialets tid i ugnen. För att specialkonstruera utrustningen efter de unika processkraven, tar vi prekursorernas kemi i beaktning för att bestämma produktionsmaterialet. Vare sig prekursoren inte stöds pga att dess vikt kräver en bandugn eller om det är en bunt, bidrar Harper med lösningar för dessa växande prekursorer genom hela processen. Vi har utformat all vår utrustning för att kunna tillverka dessa växande prekursorer genom samtliga linjestorlekar, från forskning till produktionsskala, vilket demonstreras i vår kompletta linje installerad vid Oak Ridge National Laboratory’s Carbon Fiber Technology Center.

Utöver våra innovationer inom behandling av alternativa prekursorer, stödjer Harper utvecklingen av kolfibermarknaden genom utformning av gaseldade ugnar i produktionsskala, såväl som kalibreringstorkare och bekämpningssystem mot luftföroreningar, för att tillvarata fördelarna med naturgas. Nuvarande energimarknader och miljöförordningar har skapat betydande fördelar för termisk processutrustning som använder naturgas som bränsle och Harpers erfarenhet av att tillverka pålitlig förbränningsvärmd processutrustning för en mängd olika industrier och tillämpningar saknar motstycke. Kapitalkostnaden för gaseldad utrustning medför en viss premie och avkastning på investering (ROI) kan variera beroende på installationsplats. Vi har dock sett en ROI på mindre än två år i Nordamerika när man jämför med elektriskt uppvärmd utrustning. Ytterligare tillval för värmeåterhämtning för att höja effektiviteten kan tillämpas i regioner av världen där högre bränslepriser för gas råder.

Mer information…