vetenskaplig skalaÄven vår minsta kolfiberkonverteringslinje på vetenskaplig skala emulerar verklig produktion över all utrustning. Ändå har den samma precision och flexibilitet som krävs för att stödja forskning och framtida uppskalning. Detta uppfinningsrika system, som endast kräver en operatör, har konstruerats för att hantera mycket få fibrer – från 10 till 20 fibrer upp till 6 000 – och fungerar vid ca 15 meter per minut eller 0,005 kg per timme, så som visas här (till höger) i detta system som installerats hos Georgia Institute of Technology.

Harper konstruerar med tanke på framtiden för att kunna underlätta övergången till nästa skalnivå och samtidigt befrämja forskning. Några exempel inkluderar:

  • Enskilda temperaturzoner som emulerar konstruktionen för större ugnar och masugnar
  • Åtdragning som konstruerats för att likna produktionssystem – justerar dragfrekvensen mellan ugnspasseringar och mellan masugnar, t.o.m. med mycket små dragstorlekar
  • Förmåga att ändra luftströmningshastigheten i ugnen för bättre flexibilitet i föregående kemiska processer för att hantera olika exoterma reaktioner

Vad gäller investeringar och tekniska konfigurationer kan systemet även konstrueras med:

  • Individuella eller multipla doppsystem för ytbehandling
  • UHT-ugn som tillval för undersökning av högmodulusfibrer på upp till 2 800 °C
  • Konfiguration av styrsystem för önskemål angående fjärråtkomst och datahistorik
  • Materialhantering för kommande prekursorer inklusive sådana som kräver bandtransport

Dessutom erbjuder Harper testanläggningar för sina kunder om detta behövs före investeringen i utrustningen för att bistå med uppskalning och processutveckling, en unik lösning som ingen annan kan erbjuda. Titta på den här videon som illustrerar den kritiska uppgraderingsvägen för kolfiber från små vetenskapliga forskningslinjer till produktion i stor skala eller läs mer om Harpers omfattande tekniska lösningar för kolfiberprocesser oberoende av omfattningen av den kommersiella tillämpningen: