Retortugnar

Harpers specialiserade värmebehandlingssystem för applicering av värmebeständiga beläggningar har många fördelar jämfört med vakuumugnssystem, inklusive hög kvalitet och tillförlitlighet, förbättrat processflöde, reducerade underhållskostnader och bättre produktivitet. Brännugnen har betydande konstruktionsförbättringar, t.ex. variabelt massaflöde, reglerat gasflöde in i retortugnen, avkänningssystem för syrgas och vattenånga, ytterligare värmeelement och kontrollzoner för att uppnå enhetlig temperatur (± 5 °C), samt isolerade kylkammare.

Harpers system inkluderar två brännugnsvagnar med fristående kylkammare. Den första vagnen flyttas automatiskt in i ugnen, avlägsnas het och överförs till kylkammaren. Den andra vagnen lastas därefter, för bättre ugnsutnyttjande, och förbättrar i stor utsträckning processflödet under hela beläggningsprocessen. Isolering av kylprocessen ger en dramatiskt förbättrad arbetsmiljö och minskar belastningen på luftkonditioneringssystemet.

Volframreduceringssystem

Detta revolutionerande systemkoncept bidrar till höga produktionsvolymer i en enda anläggning med den lägsta produktionskostnaden och den största flexibiliteten att ändra materialkornstorlek och morfologi. Det innefattar ett system av genomskjutningstyp med en enda muffel, som är externt uppvärmd av naturgas eller elektrisk med en max. temperatur på 1100 °C. Produktionshastigheten är upp till 100 kg/tim (vid max. bäddjup och hastighet). Tråget med dubbla dörrar och produktingångs- och utgångssystemet reducerar gasförlust och konstruktionen tillåter daggpunktsreglering via gas på flera ställen inne i högtemperatursektionen. Det omfattar även ett väteåtervinningssystem med systemklassificering för 650 m3/tim, -65 °C daggpunkt.

Ugnar med hiss

Harpers flerstaplade hissbrännugnar med periodiskt hög temperatur erbjuder automatisk precisionsreglering av temperatur och syrgaskoncentration i värmekammaren. Vårt unika system, som är specialanpassat enligt klientens specifikationer, kan hantera reaktiva eller inerta gasatmosfärer, samt andra specialatmosfärer. Hissugnarna är idealiska för reduktion, kalcinering, sintring, beläggningsapplicering och andra processer. Harpers system ger överlägsen temperaturenhetlighet, god energieffektiv isolering och tillhandahåller en ultraren atmosfär för behandling av kritiska material med minimal gasförbrukning.

Bandugnar med härdlast

Kärnan i detta nya patenterade system, som utgör en betydande innovation inom grafitsystemtekniken, är Harpers härdlastband. Det reducerar lastens termiska massa, gör temperaturen mer enhetlig och omdistribuerar kompressionspåfrestning och slitytor bort från potentiellt frätande/eroderande miljöer. Harpers grafithärd har energiåterhämtning och enpunktsåtkomst som i betydande grad förbättrar processekonomin jämfört med existerande genomskjutningsugnar med ultrahög temperatur och andra ugnstekniska lösningar. Tillämpningarna inkluderar kemiska reaktioner mellan gas och fast ämne och mellan fast ämne och fast ämne och trycklös sintring på temperaturer upp till 3 000 ºC.

Mer information…