Harper tar sig an rökgasrening och hantering med flera mål. Våra modeller fokuserar inte bara på hantering av utsläpp och behandling av avgaser på ett miljömässigt hänsynsfullt sätt. Vi beaktar också noggrant möjligheter till energiåtervinning för användning inom processen.

Vi hjälper kunder att utforska expansiva möjligheter till effektivitetsvinster och värme och energiintegration – som alla syftar till sänkta driftskostnader och att skaffa en konkurrensfördel. Harpers strategi går utöver den enkla uppgiften att behandla och minska spillvatten från anläggningen och fokuserar på frågor om gränssnittet mellan värmebehandlingsutrustning och gasreningsutrustning vid kemiska processer.

Off-gas treatment systemHarpers expertis inom optimering av förbindelsen av värmeenheter till ett antal tekniker för rökgasbehandling inkluderar:

  • Inrättade oxidatorer
  • Regenerativa oxidatorer
  • Facklor
  • Våtskrubber
  • Torrskrubber
  • Filter
  • Värmeväxlare
  • Kondensatorer
  • Vätgasåtervinning