ServicesupportHarpers Pulse™-team tillhandahåller tjänster för drift och teknik som stöder kärnan i dina affärsplaner och -strategier. Genom specialanpassade program kan vi hjälpa dig att uppnå en högre nivå av planerade och prediktiva driftsaktiviteter som garanterar ett mer effektivt nyttjande av resurser. Som din partner tillhandahåller vi lyhörd service och blir aktivt involverade för att bistå vid identifiering, utvärdering, rekommendation och implementering av innovativa, kostnadseffektiva och teknologiska lösningar.

Våra erfarna yrkesmän med flera decenniers erfarenhet med värmebehandlingssystem kommer att tillhandahålla teknisk tillsyn för att utveckla och implementera strategiska och taktiska planer, policyer och procedurer som upprätthåller optimala prestanda för utrustningen och minskar på så sätt driftstopp, förlänger utrustningens livslängd och maximerar tillgången till utrustning till den lägsta kostnaden och den högsta kvaliteten och de högsta säkerhetsnormerna.

Våra allomfattande program har utvecklats för att proaktivt övervaka, bedöma, förutsäga och förstå utrustningens prestanda och nära förestående problem innan det sker ett funktionsavbrott. Ingen passar bättre för att hjälpa dig med att nå dina mål för maximal driftseffektivitet än vårt Pulse-team.

Vilken typ av aktiviteter kan ingå i Harpers servicesupportprogram?

 • Harper RotaryInspektioner, diagnostik och felanalys av utrustningen
 • Utveckling av strategi för hantering av underhållet
 • Planering och schemaläggning av underhållet
 • Policyer, procedurer och servicenivåer för hantering av underhållet
 • Utveckling av förebyggande underhåll
 • Utveckling av prediktivt underhåll
 • Underhåll som är fokuserat på tillförlitlighet genom FMECA (Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis, dvs. analys av fellägen, effekter och kritiskt viktiga funktioner)
 • Hantering av avstängning/ombyggnad
 • Hantering av reservdelar (med inventering av kommissionsvaror, om så önskas)
 • Energistyrningsplaner
 • Planer för utbildning och träning
 • Övervakning av utrustningens skick via fjärranslutning
 • Kostnadsberäkning för livscykel
 • Hantering av tjänster och kontrakt utlämnade på entreprenad
 • Projekthantering av förbättringsprogram för underhållning

Vad kan du förvänta dig att uppnå som del av ditt serviceprogram?

 • Begränsning av säkerhetsrisker
 • Maximering av utrustningens drifttid
 • Förbättrad produktkvalitet
 • Minskade kostnader per producerad enhet
 • Maximal produktiv kapacitet och prestanda
 • Ökad OEE (Overall Equipment Effectiveness, dvs. utrustningens totala effektivitet)

Kom igång genom att kontakta oss idag på servicesupport@harperintl.com eller 001.716.706.1260 för att tala med vårt dedicerade Pulse™-team om ett anpassat serviceprogram som uppfyller dina strategiska och taktiska behov.